REPowerEU

Plán EU na rychlé snížení závislosti na ruských fosilních palivech uspíšením přechodu na čistou energii, úsporami energie a diverzifikací dodávek.

repowereu2

Úspory energie, OZE a diverzifikace dodávek

Po ruském útoku na Ukrajinu začátkem roku 2022 si EU znovu uvědomila, jak nebezpečná může být závislost na jednom dodavateli u energetických surovin. Obavy o bezpečnost dodávek, ale i snaha nefinancovat prostřednictvím dodávek zemního plynu, ropy a uhlí ruskou ekonomiku a válku, vedly členské státy k tomu, aby vyzvaly Komisi k přípravě ambiciózního plánu na postupné ukončení této závislosti.((Závěry Evropské rady 24. a 25. března 2022: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2022-INIT/cs/pdf))

Evropská komise proto v květnu 2022 přišla s plánem řady opatření na snížení spotřeby energie, zrychlení povolovacích procesů pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a diverzifikaci dodávek energetických surovin s přiléhavým názvem REPowerEU.

Součástí REPowerEU byly i návrhy na další navýšení v té době vyjednávaných energetických cílů v rámci revizí směrnic o energetické účinnosti (EED) a obnovitelných zdrojích energie (RED) z balíčku Fit for 55.

  • Navýšit cíl podílu OZE na hrubé konečné spotřebě z původních 40 % (navržených v rámci Fit for 55) na 45 %
  • Navýšit cíl úspor energie z původních 9 % (navržených v rámci Fit for 55) na 13 %

Nakonec byly dohodnuty kompromisní cíle 42,5 % u podílu OZE a 11,7 % u úspor energie.

Komise ve svém sdělení taktéž vyzvala členské státy k naplňování zásobníků plynu před nadcházející zimou a k okamžitým opatřením s cílem šetřit energií.

Pozdější cenový šok na trhu s elektřinou a plynem si nicméně vyžádal silnější nástroje, kdy byly za českého předsednictví Radě EU přijaty nařízení o koordinovaných opatřeních ke snížení poptávky po plynu a nařízení o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie, které zaváděly povinné úspory v plynu i elektřině.

V prosinci 2022 pak bylo schváleno nařízení, kterým se stanoví rámec pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů, které zavádí tzv. akcelerační („go-to“) zóny pro obnovitelné zdroje energie.

Skip to content