Právní rámec pro klima

Zásadním právním aktem Zelené dohody, který závazně ukotvuje cíl klimatické neutrality EU a navyšuje cíl v oblasti snižování emisí pro rok 2030 v evropské legislativě je Evropský právní rámec pro klima (European Climate Law).

Klimatický zákon byl členskými státy a Evropským parlamentem schválen v polovině roku 2021.

Co to v praxi znamená? Cílem Evropského právního rámce pro klima je právní ukotvení cíle snížit do roku 2030 emise alespoň o 55 % oproti roku 1990 a zavázání se k vizi dosažení klimatické neutrality v roce 2050. Všechny politiky, strategie, legislativní akty, ale i alokované finanční prostředky tak musí brát ohled na tento cíl (a nesmí jít proti němu).

Tzn. při schvalování další legislativy nebo třeba evropských fondů se musí legislativci „zeptat,“ zda je jimi navrhované opatření nebo změna v souladu s tímto cílem a zda třeba evropské fondy nepodporují něco, co by například prodlužovalo závislost na spalování fosilních paliv.

Relativně stručný dokument (na evropské poměry) tak má zásadní význam.

Březen 2020

Zveřejněn návrh právního rámce pro klima

obsahuje vizi klimatické neutrality pro rok 2050

Září 2020

Evropská komise doplnila návrh o střednědobý cíl

do roku 2030 snížit emise alespoň o 55 % ve srovnání s úrovní z roku 1990

Prosinec 2020

S takto upraveným zněním souhlasily členské státy

mohl začít trialog s Evropským parlamentem a Komisí. Komise byla zároveň členskými státy vyzvána k přípravě další potřebné legislativy, která odsouhlasený cíl 55 % propíše do praxe (balíček Fit for 55)

28. června 2021

Právní rámec pro klima formálně schválen

9. července vyšel zákon v úředním věstníku a 29. července 2021 nabyl účinnosti

Skip to content