Směrnice o jednorázových plastech (SUP)

Směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí omezuje vstup na trh plastovým výrobkům na jedno použití, pro něž jsou k dispozici udržitelnější a cenově dostupnější alternativy.

Omezení používání jednorázových plastů

Na začátku července roku 2021 vstoupila v platnost Směrnice (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (směrnice SUP (Single-use plastic products (SUPs)), jejímž cílem je snížit dlouhodobý dopad některých plastových výrobků na životní prostředí, zejména jednorázových plastů, které se hojně vyskytují v mořském prostředí.

Do české legislativy tato směrnice byla implementována jako zákon č. 243/2022 Sb. o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (zákon o jednorázových plastech).

Opatření zákona:

 • zákaz uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu,
 • zvláštní požadavky na plastové výrobky (povinné připevnění víček k nádobám na nápoje, povinný obsah recyklovaných plastů ve výrobku, označování výrobků za účelem informování konečného uživatele),
 • zavedení systémů rozšířené odpovědnosti výrobce pro určité druhy vybraných plastových výrobků a s nimi spojených povinností,
 • opatření ke snížení spotřeby, provádění osvětové činnosti a stanovení cílů pro zajištění tříděného sběru plastových nápojových lahví

Zákon o jednorázových plastech se vztahuje na:

 • plastové příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky),
 • talíře,
 • brčka,
 • vatové tyčinky,
 • tyčky k uchycení a podpěře balónků,
 • nádoby a nápojové kelímky z expandovaného polystyrenu,
 • a také výrobky z oxo-rozložitelného plastu.

Požadavky na samotné plastové výrobky:

 • plastové nádoby na nápoje o objemu až tři litry, které mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu, mohou být uváděny na trh pouze tak, že uzávěry a víčka zůstanou během fáze určeného použití výrobku připevněny k nádobě,
 • nápojové lahve o objemu až tři litry, které se vyrábějí z polyethylentereftalátu jakožto hlavní složky (PET lahve), obsahovaly od r. 2025 alespoň 25 % recyklovaných plastů, a všechny plastové nápojové lahve o objemu až tři litry od r. 2030 obsahovaly alespoň 30 % recyklovaných plastů,
 • určité vybrané plastové výrobky (např. hygienické vložky a tampony, vlhčené ubrousky, tabákové výrobky s filtry, nápojové kelímky) musí být označeny označením, které konečným uživatelům poskytne další informace (např. o přítomnosti plastů, o vhodném nakládání s výrobkem apod.).
fact1

Co to znamená pro průmysl

Pro průmyslové firmy to může znamenat příležitost k vytvoření fungujícího trhu EU s druhotnými surovinami a oběhovými výrobky. Firmy budou muset označovat vybrané výrobky a jejich obaly informacemi či symboly poskytující informace o správném naložení s použitým výrobkem.

cr

Co to znamená pro ČR

Skip to content