Směrnice o společných pravidlech na podporu oprav zboží

Směrnice zavádí právo na opravu zboží. Výrobci tak musí i po uplynutí záruční doby výrobek opravit za přiměřenou cenu a v přiměřeném čase. Musí taktéž zajistit dostupnost náhradních dílů a informací k opravě.

Méně elektronického odpadu

Dne 30. března 2023 předložila EK návrh směrnice o společných pravidlech na podporu oprav zboží mimo rámec odpovědnosti prodejce, jejímž cílem je nejenom přenastavit vzorce podnikání a spotřeby, ale i snížit množství elektroodpadu a ušetřit tak spotřebu primárních surovin.

Po zavedení této směrnice do praxe bude jednodušší nechat si výrobek opravit než si pořizovat nový. K tomu, aby fungovalo právo na opravu a zároveň to bylo pro spotřebitele atraktivnější, směrnice navrhuje kombinaci šesti upřednostňovaných možností politiky:

 • upřednostnění opravy zboží, pokud je levnější než výměna zboží v rámci právní záruky,
 • online platforma na vnitrostátní úrovni, která zprostředkovává kontakty mezi spotřebiteli a opravnami a propaguje renovované zboží,
 • povinnost opraven vystavit na požádání nabídku upřesňující cenu a podmínky opravy zboží ve standardizovaném formuláři (evropský informační formulář o opravě),
 • povinnost výrobců zboží, na které se vztahují požadavky na opravitelnost podle práva Unie, provést opravu mimo právní záruku oproti uhrazení určité ceny,
 • povinnost výrobců informovat o své platné povinnosti spočívající v opravě zboží,
 • dobrovolná norma EU pro snadné opravy (evropská norma pro opravárenské služby).

Právo na opravu se bude týkat řady spotřebičů, které jsou vyjmenovány v příloze č. 2 samotné směrnice. Jedná se o:

 • Pračky pro domácnost a pračky se sušičkou pro domácnost
 • Myčky nádobí pro domácnost
 • Chladicí spotřebiče
 • Elektronické displeje
 • Svařovací zařízení
 • Vysavače
 • Servery a datová úložiště
 • Mobilní telefony, bezdrátové telefony a tablety

Předběžná dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou z února 2024 ponechává spotřebiteli právo zvolit si mezi opravou a výměnou v případě poruchy výrobku (směrnice o prodeji zboží). V budoucnu pak EK může k již existujícím zavést další požadavky na opravitelnost u nových výrobků prostřednictvím nařízení o ekodesignu

Po schválení Evropským parlamentem, budou kompromisní znění schvalovat členské státy. To, včetně zveřejnění v Úředním věstníku EU se předpokládá do konce volebního období (červen 2024) a od té doby budou mít členské státy 24 měsíců na to, aby ji implementovali do svých legislativ.  

fact1

Co to znamená pro průmysl

Již nyní jsou v rámci požadavků na ekodesign stanovených výrobků platné požadavky na design výrobků, jejich opravitelnost a dostupnost náhradních dílů. Výrobci tak budou muset i v budoucnu pokračovat ve vývoji produktů s cílem jejich snadnější opravitelnost, recyklovatelnost a delší životnost. To sebou přinese zvýšené náklady na vývoj a výrobu elektrospotřebičů, logistiku a administrativu.

Pro výrobce bude také velmi zásadní, aby byly dostupné a bezpečné náhradní díly a celou opravu zajišťovali kvalifikovaní opraváři, kteří budou za opravy nést patřičnou zodpovědnost.

cr

Co to znamená pro ČR

Skip to content