Nařízení o bateriích a odpadních bateriích

Nařízení zpřísňuje pravidla udržitelnosti pro baterie a odpadní baterie. Reguluje celý životní cyklus baterií – od výroby po opětovné použití a recyklaci. 

Omezení používání jednorázových plastů

Cílem nových pravidel z nařízení (EU) 2023/1542 o bateriích a odpadních bateriích je podpořit oběhové hospodářství regulací baterií po celou dobu jejich životního cyklu. Nařízení proto stanoví požadavky na konci životnosti, včetně cílů a povinností v oblasti sběru, cílů pro využití materiálů a rozšířené odpovědnosti výrobce. Regulace dále řeší bezpečnost, udržitelnost a označování baterií. Důležitost řešit životní cyklus baterií narůstá s tím, jak se rozvijí elektromobilita.

Nařízení se vztahuje na:

  • přenosné baterie pro všeobecné použití,
  • baterie pro elektrická vozidla,
  • průmyslové baterie,
  • startovací baterie,
  • baterie pro lehké dopravní prostředky (např. elektrokola, e-mopedy, e-koloběžky).

Nařízení stanoví pro výrobce cíle sběru odpadních přenosných baterií (63 % do konce roku 2027 a 73 % do konce roku 2030) a zavádí zvláštní cíl sběru odpadních baterií pro lehké dopravní prostředky (51 % do konce roku 2028 a 61 % do konce roku 2031).

Dále stanovuje cíl pro využití lithia z odpadních baterií ve výši 50 % do konce roku 2027 a 80 % do konce roku 2031, který může být změněn prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v závislosti na vývoji trhu a technologií a dostupnosti lithia. 

Průmyslové baterie, baterie startovací baterie a baterie pro elektromobily budou nově muset mít povinné minimální úrovně recyklovaného obsahu. Ty jsou zpočátku stanoveny na 16 % pro kobalt, 85 % pro olovo, 6 % pro lithium a 6 % pro nikl. Baterie budou muset mít dokumentaci o recyklovaném obsahu.

Nařízení dále stanoví, že do roku 2027 by měly být přenosné baterie zabudované do spotřebičů vyjímatelné a vyměnitelné koncovým uživatelem. U baterií lehkých dopravních prostředků je bude muset být možné vyměnit nezávislým odborníkem.

Nařízení se též věnuje omezením pro nebezpečné látky jako je rtuť, kadmium a olovo, a povinné informace o uhlíkové stopě baterií.

Nařízení zavádí požadavky na označování a informace, mimo jiné o složkách baterie a recyklovaném obsahu, a elektronický „pas baterie“ a QR kód. Aby měly členské státy a hospodářské subjekty na trhu dostatek času na přípravu, budou požadavky na označování platit do roku 2026 a QR kód do roku 2027.

Očekává se, že poptávka po bateriích vzroste do roku 2030 více než desetinásobně.

fact1

Co to znamená pro průmysl

Pro průmyslové firmy to může znamenat příležitost k vytvoření fungujícího trhu EU s druhotnými surovinami a oběhovými výrobky.

Výrobci elektronických zařízení musí taktéž regulaci přizpůsobit konstrukce svých výrobků tak, aby baterie byly vyměnitelné.

cr

Co to znamená pro ČR

Skip to content