Zelená dohoda a legislativa

Zelená dohoda je sama o sobě relativně krátkým, právně nezávazným dokumentem, který představuje vizi klimatické neutrality v EU. Teprve následná prováděcí legislativa, která stanovuje více či méně konkrétní cíle a regulace v různých oblastech, funguje jako nástroj plnění této vize a má právní závaznost.

Flags waving in front of the European Parliament in Strasbourg

Hlavní legislativní balíčky uvedení Zelené dohody do praxe

Právní rámec pro klima

potvrzuje cíl klimatické neutrality EU a navyšuje cíl v oblasti snižování emisí pro rok 2030





Více informací

Fit for 55

balík konkrétních legislativních návrhů, který má vést ke snížení emisí o 55 % oproti roku 1990





Více informací

Další související legislativa

Taxonomie

Přináší pravidla pro posuzování udržitelnosti investic a hospodářských činností v EU

Více informací

CSRD

Pravidla firemního reportování o udržitelnosti

Více informací

Průmyslový plán Zelené dohody

Green Deal Industrial Plan,
Net-Zero Industry Act,
Critical Raw Materials Act





Více informací

REPowerEU

Uspíšení přechodu na čistou energii, úspory energie a diverzifikace dodávek





Více informací

Ekologizace nákladní dopravy

Balíček řešící dekarbonizaci nákladní dopravy





Více informací

Cirkulární a odpadová legislativa

Odpady, jednorázové plasty, obalové matriály, ekodesign aj.





Více informací

Skip to content