Co je Zelená dohoda pro Evropu?

European Green Deal nebo též Zelená dohoda pro Evropu je politický program představený v prosinci roku 2019 aktuální vedením Evropské komise v čele s Ursulou von der Leyen. Jeho cílem je navýšit ambice EU v oblasti snižování emisí a dosáhnout v EU do roku 2050 klimatické neutrality.

Brussels, Belgium. 10th July 2019. Ursula von der Leyen the nominated President of the European Commission and President of the European Parliament David-Maria Sassoli give a press briefing following a meeting of Political groups Presidents at European Parliament.

2030

snížení emisí o 55 %

oproti roku 1990

2050

 klimatická neutralita

Za Green Deal se díky provázanosti běžně označuje celá sada aktuálních politik, legislativy, iniciativ a strategií EU zejména v oblasti energetiky a klimatu. Jedná se o plán, který se nejčastěji skloňuje ve spojení se sektorem energetiky a dopravy, kde se produkuje nejvíce emisí, ale zahrnuje prakticky všechny sektory ekonomiky.

Klimatická a uhlíková neutralita

je stav, kdy se do ovzduší bude vypouštět jen tolik emisí, kolik jsme schopni z ovzduší zpětně odebírat. Jedná se o dlouhodobý cíl řady zemí včetně EU a jejích členských států, ale i firem.

Termíny klimatická a uhlíková neutralita bývají běžně používány jako synonyma. Technicky vzato jde ale o rozdílné pojmy, kdy se „uhlíková neutralita“ týká jen emisí CO2, kdežto v rámci „klimatické neutrality“ by se jednalo o emise všech skleníkových plynů.

Zelená dohoda a legislativa

Zelená dohoda je sama o sobě relativně krátkým, právně nezávazným dokumentem, který představuje vizi klimatické neutrality v EU. Je ale důležitá jako politické zadání, nad kterým se lídři EU shodli a podle kterého mohla Komise připravit konkrétní návrhy. Teprve tato následná prováděcí legislativa, která stanovuje více či méně konkrétní cíle a regulace v různých oblastech, funguje jako nástroj plnění této vize a má právní závaznost.

Legislativní balíčky uvedení Zelené dohody do praxe

Právní rámec pro klima

potvrzuje cíl klimatické neutrality EU a navyšuje cíl v oblasti snižování emisí pro rok 2030

Více informací

Fit for 55

balík konkrétních legislativních návrhů, který má vést ke snížení emisí o 55 % oproti roku 1990

Více informací

Proč snižovat emise?

Celé úsilí dekarbonizace vychází ze snahy zabránit globálnímu oteplování, resp. zmírnit nežádoucí projevy změny klimatu.

EU chce v této oblasti hrát roli světového lídra, byť její přímý podíl na světových emisích je asi jen 10 %. Zároveň má ale sílu skrze vlastní regulace a požadavky na výrobky tlačit na producenty i jinde ve světě – kdo chce dodávat na trh EU, musí splnit dané normy. Jedná se například o energetickou účinnost spotřebičů (štítky), emisní limity u automobilů nebo nejnověji skrze zavedení tzv. uhlíkového cla (CBAM).

Dekarbonizace

je souhrné označení pro proces snižování emisí oxidu uhličitého (CO2) zejména odchodem od fosilních paliv.

Kde můžeme začít

V oblasti energetiky a klimatu je plno oblastí, kde mohou firmy začít prakticky hned stejně jako každý člověk u sebe doma. Vždy je však dobré vědět, aby všichni zapojení věděli, proč danou věc děláme.

Skip to content