Zaměstnanci

Vlastní zaměstnanci jsou pro firmy často nejdůležitějším kapitálem. Podniky se pro ně snaží vytvářet příjemné, bezpečné a motivující prostředí pro každodenní práci i osobní růst.

Udržitelnost a zaměstnanci

Zaměstnanci mají svým chováním nezanedbatelný vliv i na samotnou spotřebu paliv, energie i vody.

  • Správné používání přístrojů, zařízení a technologií prodlužuje jejich životnost a přináší tak finanční úsporu. Může jít o součást školení BOZP ale i jen o “obyčejné” informační cedulky typu “při odchodu vypni.”
  • Běžná jsou školení pro řidiče služebních vozů, kde se zaměstnanci mohou vedle zopakování pravidel silničního provozu dozvědět i o vztahu mezi plynulou jízdou a spotřebou paliv.
  • Proškoleni by měli být zaměstnanci i ve vztahu k technologiím v budově, kde pracují. Správné nastavení resp. práce se systémy stínění, klimatizace a vzduchotechniky i vytápění může přinést nejen úsporu nákladů, ale přispěje i ke zkvalitnění pracovního prostředí uvnitř budov.
  • Z hlediska sledování své environmentální stopy mohou firmy přijmout vnitřní politiky v oblasti služebních cest, ať již jde o sdílení vozidel nebo např. omezení letecké přepravy na krátké vzdálenosti, pokud existuje například dostupné vlakové spojení.
  • Řada firem motivuje své zaměstnance v rámci provozů k návrhům opatření či řešení pro jejich lepší organizaci.
  • Běžnou praxí je snaha o minimalizaci produkce odpadu a jeho třídění už na pracovišti.

PŘIDEJTE VÁŠ PROJEKT

Máte vlastní projekt v této oblasti nebo příklad dobré praxe, který stojí za zveřejnění? Dejte nám vědět.

Přidat váš projekt

Kde můžeme začít

Skip to content