Doprava

Bez dopravy se žádný podnik neobejde.
Je důležitá jak pro dojíždění zaměstnanců, tak dovoz surovin a vývoz finálních výrobků.

Jak přispět transformaci v oblasti dopravy?

Oblast dopravy je emisně náročná díky závislosti na spalování fosilních paliv. Alespoň pokud jde o “tradiční” dopravu, kde je využíváno spalovacích motorů. Není tak překvapivé, že řada opatření na snížení emisí z dopravy se zaměřuje primárně na snižování spotřeby pohonných hmot.

Snížit spotřebu lze:

  • lepším plánováním logistiky (nejezdit zbytečně s prázdnými či poloprázdnými vozy, ale zároveň vozy nepřetěžovat),
  • pravidelnou údržbou a servisem vozového parku (např. správný tlak v pneumatikách),
  • stylem jízdy, kteří zaměstnanci volí.

S tím, jak stoupá množství vozů ve firemní flotile a najetý počet kilometrů, stoupá i význam jednotlivých opatření z hlediska úspor pohonných hmot.

Obměna vozového parku

Investičně náročnější opatření pro snižování emisí je obměna vozového parku. Nové automobily musí díky regulacím plnit přísnější limity v oblasti emisí a jejich spotřeba je zpravidla nižší. Pořídit lze nejenom nové vozy s “tradičním” pohonem, ale i vozy na emisně méně náročný zemní plyn nebo lokálně bezemisní vodík či elektřinu. V řadě případů je pořízení vozů s alternativním pohonem nebo potřebné infrastruktury podporováno skrze programy podpory.

Modální změna dopravy

Další snížení energetické náročnosti i emisí skleníkových plynů a škodlivých látek může zajistit využívání kombinované dopravy, kdy většina přepravy probíhá po železnici či vodě a silniční doprava je využívána spíše jen na první a poslední kilometr přepravy. Kombinovaná doprava je díky svému pozitivnímu vlivu na životní prostředí navíc dále zvýhodněna v podobě nižší nebo žádné silniční daně.

Pokud firma využívá v logistice a dopravě externích služeb, může výběrem vhodného dodavatele ovlivnit nejen cenu, ale také emisní a energetickou náročnost. 

Jako firma můžete chtít jít ještě dále a zaměřit se nejenom na vlastní dopravu, ale i na dopravu, kterou využívají vaši zaměstnanci a to nejen v rámci pracovní doby, ale i při cestě do a z práce – tedy mimo pracovní dobu. To bývá součástí některých ESG hodnocení.

  • Stále častěji mají firmy vnitřní politiky v oblasti služebních cest, kdy na cesty do určité vzdálenosti omezují využívání letecké přepravy.
  • Některé firmy v rámci benefitů nabízí příspěvek na MHD či rovnou roční kupon.
  • I řada environmentálních certifikací budov například hodnotí to, jaký dopad má provoz budovy na dopravní zátěž v okolí a hodnocení lze pozitivně ovlivnit například vhodným napojením na MHD či vytvořením zázemí pro zaměstnance využívající k cestě do práce jízdní kolo. To lze samozřejmě nejvíce ovlivnit u novostaveb, ale například možnost bezpečného a krytého uzamčení jízdních kol lze bez větších komplikací řešit i u stávajících budov.

Oblast udržitelnosti je navíc něco, po čem se dívají noví zaměstnanci zvlášť z mladší generace, když se rozhodují o budoucím zaměstnání, a současně je to tématem i pro některé zákazníky.

 

Čistá mobilita

Elektromobilní platforma
www.eplatforma.cz

Cílem je podpora rozvoje elektromobility a nabíjecí infrastruktury v České republice. Platforma pro diskusi a návrh řešení v oblasti elektromobility, jako je dostupnost elektromobilů pro širokou veřejnost i firmy, snadné a dostupné dobíjení, vytvoření podmínek pro výrobu, provoz a užívání elektromobilů a pokrok v oblasti vzdělávání, inovací, vědy a výzkumu.


Plynová platforma
www.plynovamobilita.cz

Český plynárenský svaz
Platforma podporující využívání (bio)LNG, (bio)CNG a vodík v dopravě.

Statistiky čisté mobility

Centrum dopravního výzkumu
www.cistadoprava.cz

Ambicí webu je poskytnout široké veřejnosti aktuální informace z oblasti čisté dopravy – data k vozidlovému parku, dobíjecí a plnící infrastruktuře jak v Česku, tak i v zemích Evropské unie. V anketách jsou zjišťovány postoje veřejnosti k aktuálním tématům, k dispozici je mj. palivová kalkulačka, pro odbornou veřejnost je pak určena sekce projekty a také specializované mapy k dobíjecí a plnící infrastruktuře.

PŘIDEJTE VÁŠ PROJEKT

Máte vlastní projekt v této oblasti nebo příklad dobré praxe, který stojí za zveřejnění? Dejte nám vědět.

Přidat váš projekt

Skip to content