Digitalizace (průmysl 4.0)

Rozvoj internetu, dostupné výpočetní kapacity a nových digitálních technologií vede k radikální změně dosavadního pojetí výroby.

Průmysl 4.0, s důrazem na digitalizaci a automatizaci, může hrát klíčovou roli v boji proti změně klimatu v rámci EU. Tento moderní přístup umožňuje firmám v průmyslu významně snížit svou ekologickou stopu. Díky digitalizaci mohou průmyslové podniky efektivněji využívat energii. Inteligentní senzory a monitorovací systémy pomáhají optimalizovat spotřebu energie a surovin v reálném čase. To vede ke snížení emisí a zároveň k úspoře nákladů.

Digitalizace a umělá inteligence může:

  • optimalizovat současnou logistiku, řízení dopravy a procesní operace propojením senzorů a ovládacích prvků v reálném čase s digitálními a datovými inovacemi, jako je umělá inteligence (AI),
  • balancovat nabídku a poptávku a zároveň zabránit plýtvání. Přispět ke stabilitě v energetických sítích vyrovnáním potenciální poptávky a potenciální nabídky obnovitelné energie,
  • zlepšit a umožnit sdílení dat v rámci sektorů a mezi nimi,
  • snížit četnost odstávek a délku přerušení provozu u činností náročných na energii a zdroje,
  • vytvářet „digitální dvojčata“ pro simulace a optimalizaci současných procesů k udržitelnějším.

Průmysl 4.0 je klíčovým nástrojem pro snižování emisí a posilování udržitelnosti. Tato technologická revoluce umožní lépe kontrolovat průmyslové procesy, což bude mít pozitivní vliv na naši snahu chránit životní prostředí a bránit změnám klimatu. Digitalizace průmyslu je směr, který vede k čistější a zelenější budoucnosti.

Zdroj: SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy vyhlašuje pravidelně Ceny za Průmysl 4.0, kde jsou oceňovány firmy za digitalizační projekty. Přehled oceněných firem za rok 2022 je dostupný zde.

PŘIDEJTE VÁŠ PROJEKT

Máte vlastní projekt v této oblasti nebo příklad dobré praxe, který stojí za zveřejnění? Dejte nám vědět.

Přidat váš projekt

Kde můžeme začít

Skip to content