Budovy

Z pohledu provozních nákladů výrobních podniků, zvláště těch energeticky náročných, nebývá provoz budov významnou položkou, přesto i zde lze často nalézt možné úspory, které mohou navíc vést ke zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance.

Snižovat spotřebu energie v budovách jde i bez investic

Prakticky bez investice lze spotřebu v budovách ovlivňovat např. skrze změnu chování nebo edukaci zaměstnanců např. ve vztahu k používání klimatizace, chytrého ovládání uživatelských systémů budovy včetně stínění atp.

Menší investicí může být zpracování energetického auditu nebo zavedení energetického managementu. Tato opatření by měla zanalyzovat stávající stav a navrhnout konkrétní úpravy či vylepšení na budově, jejich souboru nebo v rámci celého areálu.

V řadě budov a areálů se taktéž stále nachází staré neúsporné osvětlení, které lze vyměnit za nové. To nebývá tak nákladné opatření a má z pravidla rychlou návratnost.

Větší investicí bývá celková renovace budovy, která může zahrnovat jak opatření na plášti budovy (zateplení, výměna oken a dveří,…), tak na technickém zařízení budov (systém vytápění a chlazení, vzduchotechnika, rozvody energií atp.).

Na budovy lze taktéž instalovat fotovoltaické panely a pokrýt tak alespoň část vlastní spotřeby.

Budovy nejsou jen o spotřebě energie

U řady budov dává smysl řešit i úsporu vody a vodní hospodářství. Šetřit pitnou vodu lze například využíváním tzv. šedé nebo dešťové vody na splachování či zalévání zeleně. Využitím prvků tzv. modrozelené infrastruktury (např. vodní prvek nebo vegetační střecha) může budova pozitivně ovlivňovat i mikroklima ve svém okolí, což je důležité zvláště ve městě, kde vzniká tzv. městský tepelný ostrov.

Své okolí budova ovlivňuje i skrz indukovanou dopravu zaměstnanců či zákazníků. Napojení na MHD nebo vybavenost například cyklistickou infrastrukturou se často promítá do enviromentálních certifikací, které budovy mohou získat. 

Na to vše je dobré myslet i při výstavbě nových budov.

  • Stavební předpisy již nyní počítají u novostaveb s tzv. budovou s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) a od 2030 se budovy mají stavět v bezemisním standardu (viz revize EPBD).
  • Na budoucích provozních nákladech lze ušetřit investicí do kvalitní projektové přípravy a zapojením energetického specialisty. Tato investice se vrátí při vlastní stavbě a komfortu a užívání hotové budovy.
  • Kvalitní budovy potřebují jen minimum energie na vytápění, v létě se nepřehřívají a zajišťují kvalitní a zdravé vnitřní prostředí s přívodem čerstvého vzduchu.

Na řadu opatření v oblasti snižování energetické náročnosti budov lze získat finanční podporu.

PŘIDEJTE VÁŠ PROJEKT

Máte vlastní projekt v této oblasti nebo příklad dobré praxe, který stojí za zveřejnění? Dejte nám vědět.

Přidat váš projekt

Kde můžeme začít

Skip to content