Snižování emisí ve firmách

Řada firem má dnes své závazky v oblasti snižování emisí, tak jako státy. Některé firmy mají dokonce závazky k dosažení uhlíkové neutrality. To samozřejmě nejde bez dat a jejich vyhodnocování.

Úroveň (scope)

Při pohledu na závazky jednotlivých firem je dobré rozlišovat úrovně, kterých se tyto závazky týkají, což firmy ne vždy uvádí.


Mezi odborníky se o nich hovoří jako úrovních či rozsahu „scope 1“ až „scope 3“ a zjednodušeně řečeno jde o to, co vše do závazku ohledně své uhlíkové stopy firmy započítávají.

Klimatická a uhlíková neutralita

je stav, kdy se do ovzduší bude vypouštět jen tolik emisí, kolik jsme schopni z ovzduší zpětně odebírat. Jedná se o dlouhodobý cíl řady zemí včetně EU a jejích členských států, ale i firem.

Scope 1

přímé emise - uhlíková stopa z vlastní výroby a činnosti firmy

Nejčastěji jde o přímé emise z výroby. Může jít o výrobní procesy ale i provoz budov (jejich kotelny) nebo z provozu firemní flotily automobilů.

Scope 2

nepřímé emise - uhlíková stopa odebírané energie

Typicky například nepřímé emise skrze odebranou elektřinu, páru či teplo.

Scope 3

uhlíková stopa subdodavatelů včetně dopravy třetích stran

Tato úroveň již vyžaduje mnohem větší množství dat (včetně dat a součinnosti od subdodavatelů) a je tedy složitější na sledování a to zvláště pro firmy, které pro svou vlastní produkci potřebují řadu komponentů od dodavatelů často z celého světa.1

Firmy mají nejčastěji závazky v rozsahu první a druhé druhé úrovně.

To je logické, protože jde o něco, co jsou firmy schopny přímo spočítat, sledovat a ovlivnit.

Čím více firem bude sledovat a vyhodnocovat svou uhlíkovou stopu na těchto úrovních, tím snazší bude přecházet na třetí úroveň.

Cesta k dekarbonizaci celé ekonomiky je ale složitá a během na dlouhou trať. V některých odvětvích jde dokonce o úplnou změnu procesu a technologie výroby a úplná dekarbonizace může znamenat technologickou změnou v prakticky celém řetězci.

  1. Harmonizaci výpočtu emisí z dopravy CountEmissionEU navrhla Komise v rámci balíčku ekologizace nákladní dopravy []
Skip to content