Platformy pro spolupráci

Tématům spojeným se zelenou transformací se věnuje řada podnikatelských svazů a jiných subjektů a to jak v rámci jednotlivých oborů tak napříč obory. Jejich cílem je propojovat subjekty, které se věnují danému tématu a výměna zkušeností.

Záchyt a využití CO2

CO2 Czech Solution Group, z.s.
www.co2cz.cz

Cílem je podporovat základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a následně prosazovat jejich výsledky prostřednictvím konkrétní výuky, publikování a především formou reálných aplikací a uplatnitelnosti konkrétních řešení technologií v rámci problematiky snižování emisí a zpětného využití CO2 v rámci České republiky do průmyslové praxe

CCS - Carbon Capture and Storage (záchyt CO2)
CCU někdy CCSU - Carbon Capture Storage and Utilization (využití CO2)

ESG a CSRD

CSRD.cz
www.csrd.cz

Cílem je poskytnout vodítko, které firmám umožní porozumět problematice související s CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), a pochopit, co se jich týká a do jaké míry, jaké nástroje mají k dispozici, nastavit si reálné cíle, které budou plně v jejich možnostech a zároveň budou mít skutečný příznivý dopad.

Čistá mobilita

Elektromobilní platforma
www.eplatforma.cz

Cílem je podpora rozvoje elektromobility a nabíjecí infrastruktury v České republice. Platforma pro diskusi a návrh řešení v oblasti elektromobility, jako je dostupnost elektromobilů pro širokou veřejnost i firmy, snadné a dostupné dobíjení, vytvoření podmínek pro výrobu, provoz a užívání elektromobilů a pokrok v oblasti vzdělávání, inovací, vědy a výzkumu.


Plynová platforma
www.plynovamobilita.cz

Český plynárenský svaz
Platforma podporující využívání (bio)LNG, (bio)CNG a vodík v dopravě.

Využití vodíku

Česká vodíková technologická platforma
www.hytep.cz

Cílem platformy je rozvoj vodíkového hospodářství v České republice. Platforma podporuje vzájemnou informovanost subjektů působících v oblasti vodíkových technologií a podniká aktivity, prostřednictvím kterých rozvíjí potenciál vodíkových aplikací v ČR v návaznosti na klimatické ambice Evropské unie a jejich členských států.

Dekarbonizace oceli

Ocelářská unie
www.ocelarskaunie.cz

Sdružení, které hájí zájmy českých a slovenských výrobců a zpracovatelů oceli. Členy jsou vedle výrobců i vzdělávací a výzkumné instituce. Poskytují odborné služby, konzultace a poradenství pro ocelářský průmysl v oblastech obchodu, statistiky, technologie, standardizace a ekologie. Jsme platforma pro výměnu zkušeností mezi odborníky a zároveň zdrojem informací pro širokou veřejnost.

PŘIDEJTE VÁŠ PROJEKT

Máte vlastní projekt v této oblasti nebo příklad dobré praxe, který stojí za zveřejnění? Dejte nám vědět.

Přidat váš projekt

Skip to content