Přestavba bioplynové stanice ve Vyškově

Firma:EFG Vyškov BPS s.r.o.
Realizováno:2023-2024

Přestavba bioplynové stanice ve Vyškově, kterou za účelem výroby biometanu zahájila společnost Energy financial group (EFG) letos v srpnu, přechází do závěrečné fáze. Rozšířením prošla příjmová hala odpadu, díky níž se kapacita zpracování stanice navýšila ze současných 12 na 30 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu. Nyní ve Vyškově probíhají instalace technologií pro nový fermentor, osazení homogenizačních nádrží a dokončení výstavby administrativní budovy. Pro spuštění výroby bioplynu budou do konce 1. čtvrtletí roku 2024 implementovány technologie a těžební plynovod pro propojení s distribuční soustavou.

 

V rámci první fáze přestavby bioplynové stanice ve Vyškově, která původně zpracovávala 12 tisíc tun odpadu výhradně k výrobě zelené elektrické a tepelné energie, došlo k významnému rozšíření příjmové haly odpadu. Po dokončení její výstavby a propojení se stávající halou může stanice zpracovat ročně až 30 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu. Pro eliminaci zápachu ze zpracovávaných odpadů je navíc hala vybavena novou vzduchotechnikou s čištěním vzduchu a technologií na automatickou separaci odpadu od původních obalů. V areálu je zároveň rozšiřováno a modernizováno administrativní zázemí pro zaměstnance stanice.

„S přestavbou naší bioplynové stanice ve Vyškově se nám daří postupovat poměrně rychle. Za krátkou dobu jsme zvládli dokončit řadu stavebních prací, především na betonové jímce fermentoru, který je pro produkci bioplynu z bioodpadu klíčový. Abychom usnadnili svoz a manipulaci s odpadem, byl za odpadní halou vybudován také přístřešek s vozovým parkem naší dceřiné společnosti EFG Waste logistic. Věříme, že technická přeměna stanice bude dokončena už zkraje příštího roku a v průběhu druhého kvartálu naplno spustíme výrobu biometanu,“ uvádí Pavel Bureš, technický ředitel Energy financial group.

V listopadu se skupině EFG podařilo získat potřebné stavební povolení na druhou část projektu. Během ní bude začátkem příštího roku instalovaná jednotka na výrobu biometanu a vybudován vysokotlaký těžební plynovod pro propojení s distribuční soustavou. V roce 2024 pak budou dále pokračovat práce na montáži příjmové linky do nové příjmové haly odpadu, instalace nových plynojemů na stávající fermentory a propojení jednotlivých komponent vnitroareálovými rozvody.

Energy financial group do přestavby stanice EFG Vyškov BPS na moderní biometanovou stanici investuje 200 milionů korun. Do konce roku 2025 plánuje provozovat celkem sedm stanic vyrábějících až 100 GWh tohoto tzv. zeleného plynu, jež je zároveň plnohodnotnou alternativou fosilního zemního plynu. V souladu se svou strategií se investiční společnost nadále hodlá zaměřovat na využití biologicky rozložitelného odpadu, nikoli účelově pěstovaných plodin. Holding by tak na svých stanicích měl být schopen zpracovat až 150 tisíc tun jinak nevyužitelného, prakticky výhradně skládkovaného bioodpadu za rok. Kromě toho plánuje i další projekty pro rozšíření portfolia obnovitelných zdrojů energie či služeb výkonové rovnováhy.

Zdroj: https://www.efg-holding.cz/casosber-dokonceni-vystavby-bioplyn-efg-vyskov/

Sdílet článek:

PŘIDEJTE VÁŠ PROJEKT

Máte vlastní projekt v této oblasti nebo příklad dobré praxe, který stojí za zveřejnění? Dejte nám vědět.

Přidat váš projekt

Skip to content