Optimalizace technologie výroby dvojkolí v BONATRANS

Firma:BONATRANS GROUP a.s.
Realizováno:2023-2024

Bohumínská společnost BONATRANS GROUP a.s. ve své strategii cílí na snižování uhlíkové stopy ve třech hlavních směrech: podstatné zvyšování životnosti výrobků, snižování energetické náročnosti výroby a postupný přechod na obnovitelné zdroje energie.

V rámci svého programu ECO-design se BONATRANS zaměřil na vývoj a výrobu inovativních železničních kol, náprav a dvojkolí s výrazně prodlouženou životnosti, a to až několikanásobně ve srovnání s běžnými produkty na trhu. Je to jedna ze zajímavých cest, jak snižovat emise CO2 během celého životního cyklu výrobků a zároveň ušetřit náklady provozovatelům již tak environmentálně šetrné železniční dopravy.

S cílem snížit uhlíkovou stopu výrobního procesu společnost investovala rovněž do výstavby fotovoltaické elektrárny. Výstavba je realizována výhradně na brownfieldu vzniklém sanací dřívějších sléváren. Z důvodu rychlejšího využití investice byla rozdělena na dvě etapy. Po jejím dokončení v srpnu 2024 její výkon dosáhne 5 MWp.

Nejvýznamnější efekt přinese optimalizace technologie výroby dvojkolí. Díky modernizaci výrobních linek válcovny a kovárny a rekuperaci odpadního tepla emise CO2 poklesnou o několik tisíců tun ročně.

Zdroj: https://www.ghh-bonatrans.com/cs/

Sdílet článek:

PŘIDEJTE VÁŠ PROJEKT

Máte vlastní projekt v této oblasti nebo příklad dobré praxe, který stojí za zveřejnění? Dejte nám vědět.

Přidat váš projekt

Skip to content