Největší průmyslový PPA projekt v ČR na bázi FVE realizovaný pro Vitesco Technologies

Firma:Vitesco Technologies / SUNNYWATT GROUP a.s.
Realizováno:2023

Společnost Vitesco Technologies vyvíjí inovativní a efektivní elektrifikační technologie pro všechny typy vozidel. Jejich cílem je čistá a udržitelná mobilita.

V rámci strategie udržitelnosti společnosti byl PPA projekt dalším logickým krokem, který umožní využívat energii z obnovitelných zdrojů a výrazně snížit emise CO2.

V případě společnosti Vitesco Technologies se jedná o tzv. on-site PPA projekt, kdy dodavatel nainstaluje a provozuje zařízení, které vyrábí elektřinu, přímo na místě odběratele.

Dodavatel má v tomto případě v dlouhodobém pronájmu střechu v areálu Vitesco Technologies a po dobu 20 let bude společnosti dodávat elektřinu z obnovitelného zdroje.

PPA projekt realizovali se společností SUNNYWATT GROUP a.s. Realizací PPA projektu získají 293,1 MWh zelené energie a ušetří 136,6 tCO2 za rok. V roce 2024 plánují se společností SUNNYWATT GROUP realizaci dalších 2 etap.

Power Purchase Agreement (PPA)

Jde o smlouvu mezi výrobcem energie na jedné straně a na druhé straně odběratelem (zákazníkem nebo obchodníkem), jejímž předmětem je dlouhodobá dodávka energie za stanovenou cenu (pevnou či indexovanou).

Z pravidla jde o dodávku obnovitelné energie, kdy spolu s dodávkou energie obdrží odběratel i certifikát prokazující původ elektřiny z obnovitelného zdroje. To je výhodné jak pro zákazníka, který si tímto způsobem může plnit své cíle udržitelnosti, tak pro výrobce, který má zajištěný odběr a tím předvídatelný příjem.

Uzavírání PPA kontraktů v České republice vychází z energetického zákona, protože odběratel i výrobce jsou účastníky trhu s elektřinou. Uzavírat mohou lokální (On-Site PPA) nebo fyzické PPA (Off-Site PPA) či virtuální PPA (finanční nástroj).

Technické parametry projektu:

Instalovaný výkon

320 kWp

Roční výroba

293,1 MWh

Specifická výroba

915,95 kWh/kWp

Úspora CO2

136,6 tCO2/rok

Celkem FVE panelů

710 ks

Výkon 1 FV panelu:

450 Wp

Invertory

SOFAR 60KTLX-G3

Délka PPA kontraktu

20 let

Realizace 1. etapy

2023

Zdroj: https://sunnywatt.cz/projekty/ceska-republika/

Sdílet článek:

PŘIDEJTE VÁŠ PROJEKT

Máte vlastní projekt v této oblasti nebo příklad dobré praxe, který stojí za zveřejnění? Dejte nám vědět.

Přidat váš projekt

Skip to content