Náhrada měničů Ward Leonard ve Vítkovice Steel

Firma:VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Realizováno:2023

Koncem června 2023 byl dokončen projekt nazvaný Náhrady měničů Ward Leonard II, díky kterému dojde k úspoře elektrické energie při válcování o 18 %.

Cílem tohoto projektu bylo nahrazení rotačního soustrojí Ward Leonard (měnič pro pohon válcovací stolice TPT) moderními řízenými polovodičovými DC měniči a moderním PLC systémem ve spojení s novým vizualizačním systémem. Náhradou zastaralých rotačních měničů WL moderními polovodičovými měniči by mělo dojít k úspoře elektrické energie při válcování o 18 %. Měrná spotřeba elektrické energie se sníží ze stávající hodnoty o 11 kWh/t (z 61,1 kWh/t na hodnotu 50,1 kWh/t na referenčním výrobku).

Díky tomuto projektu a úspoře elektrické energie, kterou nám přináší, v letošním roce uspoříme až 800 t nevyprodukovaného CO2. Pro představu to je tolik CO2, kolik by bylo vyprodukováno při 110 násobném objetí dieslovým osobním automobilem zeměkoule.

Projekt rovněž zahrnuje dynamickou kompenzaci účiníku sítě (kompenzace, která je schopná dynamicky reagovat na změny v odběru) na vývodu z Rozvodny R2/I tak, aby jeho hodnota byla nejméně 0,95 a zároveň, aby kompenzace negenerovala do sítě tzv. „jalový výkon“. Kompenzační sestava je navržena tak, že potlačí vyšší harmonické kmitočty, které jsou stejnosměrnými polovodičovými měniči generovány. Je rovněž navržena tak, že eliminuje zpětné vlivy – kolísání napětí v síti během válcování +-10% jmenovitého napětí.

V rámci projektu je rovněž uspořeno 82 251 m3 vody za rok, která sloužila pro chlazení zastaralého soustrojí Ward Leonard. Projekt byl realizován s podporou Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Zdroj: http://www.vitkovicesteel.com/aktuality/projekt-op-pik-nahrada-menicu-ward-leonard-ii

Sdílet článek:

PŘIDEJTE VÁŠ PROJEKT

Máte vlastní projekt v této oblasti nebo příklad dobré praxe, který stojí za zveřejnění? Dejte nám vědět.

Přidat váš projekt

Skip to content