Ekologicky šetrná výroba oceli v Třineckých železárnách

Firma:TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A. S.
Realizováno:2022-2031

Třinecké železárny stojí na prahu strategických proměn souvisejících s udržitelným podnikáním. Nová etapa fungování dramaticky změní současnou podobu výrobu oceli. Huť již zahájila projekt transformace, který povede k ekologicky šetrnému procesu výroby oceli. Jeho cílem je další snížení emisí skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší.

Je potřeba přemýšlet o dopadech svého podnikání na společnost a na životní prostředí. Udržitelné podnikání, které je ohleduplné k životnímu prostředí, je investicí do naší budoucnosti. Jsme připraveni této nové výzvě čelit,“ říká Roman Heide, generální ředitel Třineckých železáren.

Transformační proces

  • Elektrická oblouková pec – klíčovou součástí transformačního procesu je výstavba moderní elektrické obloukové pece, která bude sloužit k produkci oceli především ze šrotu.
    V nejbližší době zpracujeme studii pro výstavbu EOP a budeme usilovat o zajištění potřebné infrastruktury, zejména připojení k elektrické síti a zajištění dodávek šrotu. Pracujeme s předpokládanou kapacitou výroby 2,6 mil tun oceli při souběhu technologie jedné vysoké pece a jedné EOP. Tato technologie by měla být uvedena do provozu kolem roku 2031. Náklady budou v řádech miliard až desítek miliard korun
  • Paroplynový kotel druhá strategická investice projektu se týká přechodu od energetického uhlí k ekologičtějším zdrojům energií v dceřiné společnosti Energetika Třinec, která se zabývá výrobou a distribucí energetických médií.
    Pro snížení emisí CO2 i ostatních emisí do ovzduší firma navrhla náhradu uhelného fluidního kotle K11 novou technologií na spalování zemního plynu. Jedná se paroplynový cyklus (PPC1) o výkonu 62 MWe, jehož umístění plánuje v prostoru odstaveného kotle K14. Nový zdroj je složen z kompaktní plynové turbíny, která je určena pro spalování zemního plynu s možností spoluspalování vodíku. Za turbínou je pak umístěn bubnový spalinový kotel s využitím páry pro další výrobu elektřiny a tepla. Předpokládaný termín uvedení do provozu je v roce 2027. Náklady jsou vyčísleny na více než dvě miliardy korun.
  • Fotovoltaika – zdroje energií doplňuje už od loňského roku fotovoltaická elektrárna, kterou firma instalovala na střeše výrobní haly v areálu Třineckých železáren. Její instalovaný výkon je 350 kWp. Sluneční energii zachycuje 760 panelů. Investice přesáhla 12 milionů korun, takřka 3 miliony pokryla dotace z Modernizačního fondu.
  • Briketační linka – připravujeme také výstavbu nové bezemisní briketační linky s kapacitou až 500 tisíc tun briket ročně, která nahradí ocelárenský aglomerát a část produkce vysokopecního aglomerátu. Jeho výroba je energeticky velmi náročný proces s vysokou měrnou spotřebou fosilního paliva, a tedy vysokými hodnotami emisí CO2. Investiční náklady dosáhnou 950 milionů korun.

Ekologie je priorita

Huť transformačním projektem naváže na dlouholetý program ochrany životního prostředí z minulých let. Do ekologie firma spolu s Energetikou Třinec od privatizace v roce 1996 investovala částku přesahující 13 miliard korun. Díky tomu se řadí k nejekologičtějším výrobcům oceli v Evropě.

Stejně tak už dnes postupně klesá objem emisí CO2, který je součástí procesu výroby oceli a je přirozeným vedlejším produktem chemických reakcí. Emisní náročnost Třineckých železáren se nyní pohybuje na úrovni 1,52 tuny oxidu uhličitého na tunu vyrobené oceli. Třinecké železárny se tak dnes řadí mezi emisně nejefektivnější výrobce oceli v EU i na světě, což je výsledkem posledních 30 let investic do ekologie a efektivity. Cíl je se spuštěním elektrické obloukové pece dostat tuto hodnotu na 0,9 tuny COna tunu oceli.

Bez oceli se navíc neobejde ani samotný přechod na obnovitelné zdroje, protože ocel je základním prvkem mnoha staveb v energetice včetně větrných elektráren a stožárů elektrického vedení.

Zdroj: https://trz.cz/uhlikova-neutralita/155/?1700464702

Sdílet článek:

PŘIDEJTE VÁŠ PROJEKT

Máte vlastní projekt v této oblasti nebo příklad dobré praxe, který stojí za zveřejnění? Dejte nám vědět.

Přidat váš projekt

Skip to content