Cement se sníženou uhlíkovou stopou v Holcim Česko

Firma:Holcim (Česko), a.s.
Realizováno:2022

Jednou z ambic společnosti Holcim Česko je dosáhnout více než 52 % objemů z prodejů tzv. zelených cementů a to už v roce 2027. Tento záměr je součástí komplexní Strategie 2027, která si klade za cíl snižovat uhlíkovou stopu, využívat více principy cirkulární ekonomiky jako např. zpracovávat stavební materiál z demolicí, a zlepšit klima. A v neposlední řadě zvyšovat zelený CAPEX – tedy investovat do ekologických projektů v rámci Holcim Česko 2,4 miliardy Kč do konce roku 2027,” říká generální ředitel Holcim Česko Miroslav Kratochvíl.

Cement ECOPlanet BS4 je cement se sníženou uhlíkovou stopou určený pro projekty s požadavky na nízkouhlíkový beton. Při jeho výrobě bylo vyprodukováno o 30 % méně emisí než v případě běžného portlandského cementu. Je certifikovaný dle normy ČSN EN 197-1 ed. 2 jako cement pro obecné použití, tedy pro malé, střední i velké stavební projekty, projekty infrastruktury, konstrukce se středními a vysokými požadavky na pevnost. Je vhodný pro všechny aplikace a všechny stupně vlivu prostředí (karbonatace, působení chloridů, zmrazování-rozmrazování, chemicky agresivní prostředí, abraze).

Snížení uhlíkové stopy tohoto cementu bylo docíleno snížením obsahu portlandského slínku (slínek má zásluhu právě na vysokém CO2) a jeho náhradou za latentně hydraulickou složku (granulovanou vysokopecní strusku)((Právě to je jedna z cest snižování emisní stopy cementu. Blíže viz: Dekarbonizace výroby cementu)) a zlepšení užitných vlastností bylo dosaženo přidáním další složky (hemihydrát síranu vápenatého).

Při výrobě tohoto cementu vzniká 520 kg emisí CO2 na 1 tunu cementu díky optimalizované skladbě vstupních materiálů. Výrobek byl uveden na český trh v lednu 2022.

 

Zdroj: https://www.holcim.cz/udrzitelnost-a-inovace

Sdílet článek:

PŘIDEJTE VÁŠ PROJEKT

Máte vlastní projekt v této oblasti nebo příklad dobré praxe, který stojí za zveřejnění? Dejte nám vědět.

Přidat váš projekt

Skip to content