Bateriové úložiště a plynové turbíny pro poskytování výkonové rovnováhy v Energy nest

Firma:E.nest Energy a.s.
Realizováno:2023-2024
 

Ve Vraňanech u Mělníka vznikl unikátní hybridní zdroj energie Energy nest, který bude sloužit jako zdroj podpůrných služeb výkonové rovnováhy (SVR) pro stabilizaci české elektrizační soustavy. V současném stavu dokáže dodávat regulační výkon 32,4 MW a plného výkonu dosáhne za 2 minuty. Hybridní zdroj Energy nest získal všechna nezbytná povolení a do provozu jej bez využití dotací uvedl soukromý investor a provozovatel projektu, společnost E.nest Energy a. s., součást energetické skupiny Decci a.s.

Hlavní součástí řešení je největší bateriové úložiště v ČR s jmenovitým výkonem 20 MW a využitelnou kapacitou 22 MWh a šest aeroderivativních turbín s celkovým výkonem 32,4 MW. Energy nest je navržen pro poskytování služby FCR (regulace frekvence), aFRR (automatická regulace výkonu) a služby mFRR (manuální regulace výkonu).

Generálním dodavatelem včetně řídícího systému byl Siemens. Zdroj kombinuje celkem šest aeroderivativních plynových turbín britského výrobce Centrax s největším bateriovým úložištěm od německého dodavatele SMA Altenso. Turbíny mají minimální reakční dobu a dokážou najet na plný výkon do 2 minut, bateriové úložiště dodává výkon během jejich startu. Technologie se tak navzájem doplňují a kompenzují své slabé stránky. „V blízkosti Energy nest se nachází naše fotovoltaická elektrárna s výkonem 35 MWp, s níž je možné zdroj v budoucnosti technicky propojit,“ vysvětluje Darina Merdassi ředitelka skupiny Decci a členka představenstva E.nest Energy. „Propojením technologií lze zvýšit příspěvek ke stabilizaci elektrizační soustavy, a to nejen poskytováním SVR, ale i vyrovnáváním diagramu výroby fotovoltaické elektrárny, což dále zvýší efektivitu provozu,“ dodává. Do budoucna se také plánuje rozšíření elektrárny o výrobu zeleného vodíku, na jehož spalování jsou turbíny připravené. To umožní rozšířit portfolio poskytovaných SVR o tzv. záporné služby.

Koncepce Energy nest je založena na principu oddělení výroby elektrické energie a poskytování služeb výkonové rovnováhy. Energy nest lze rychle uvést do provozu ve chvíli, kdy je to potřeba, a jeho provoz je tak efektivní, ekonomický a udržitelný,“ popisuje výhody řešení József Maschek, ředitel Siemens Smart Infrastructure. „Význam hybridních zdrojů, jako je Energy nest, se stále zvyšuje s nárůstem podílu obnovitelných zdrojů na celkové výrobě energií. Do budoucna bude nezbytné dekarbonizovat jak výrobu energie, tak i zdroje poskytující služby výkonové rovnováhy. Díky skvělé spolupráci se skupinou Decci jsme měli možnost dokázat, že to jde,“ dodal.

V budoucnu se plánuje rozšíření služeb výkonové rovnováhy až na 52,4 MW, a to bez nutnosti rozšíření stávající technologie.

Zdroj: https://www.decci.cz/energy_nest/; https://www.siemenspress.cz/siemens-se-v-roli-generalniho-dodavatele-podilel-na-technickem-reseni-pro-unikatni-hybridni-zdroj-energie-energy-nest-s-nejvetsim-bateriovym-ulozistem-v-ceske-republice/

Sdílet článek:

PŘIDEJTE VÁŠ PROJEKT

Máte vlastní projekt v této oblasti nebo příklad dobré praxe, který stojí za zveřejnění? Dejte nám vědět.

Přidat váš projekt

Skip to content