O projektu

Webové stránky vznikly v rámci realizace projektu „Podpora národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“, který je financovaný Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost+ a státního rozpočtu ČR.

Cílem stránek je vysvětlit základní terminologii související se zelenou transformací, která českou ekonomiku čeká. Do kontextu jsou zde zasazeny cíle, které si Česká republika vytyčila v oblasti energetiky a klimatu, a je zde popsána základní legislativa, ze které tyto cíle vychází. V neposlední řadě si klademe za cíl ukázat i řadu příkladů dobré praxe z prostředí firem a jejich aktivit, které přispívají ke snižování emisí.

Cílem celého projektu (reg. č.: CZ.03.01.03/00/22_001/0000246) je ve vybraných tématech podpořit sociální dialog na národní, odvětvové i regionální úrovni s dostatečnou a relevantní zpětnou vazbou od cílové skupiny a zlepší se informovanost naší cílové skupiny o vybraných tématech a možnostech zapojení se do sociálního dialogu. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s partnerem projektu, Českomoravskou konfederací odborových svazů, se po dobu následujících 3,5 let zaměří na vybrané problémové oblasti, které vyžadují komplexní přístup a zvýšenou intenzitu řešení prostřednictvím sociálního dialogu a to v úrovni národní, odvětvové i regionální. Jednou z oblastí je právě téma Zelené dohody pro Evropu (EU Green Deal). Bližší informace o celém projektu a dalších řešených tématech naleznete zde.

Vyjádřené názory a stanoviska jsou názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.

Za obsah webových stránek je odpovědný Svaz průmyslu a dopravy.

Našli jste chybu? Dejte nám vědět. Kontaktní osoba k webu:
Tomáš Trubačík: ttrubacik[at]spcr.cz
Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Freyova 948/11
190 00 Praha 9 – Vysočany

Skip to content