Národní plán obnovy (NPO)

Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Má skrze investice a reformy pomoci zvýšit odolnost a nastartovat hospodářský růst po pandemii Covid-19.

npo

Celková alokace

190mld. Kč

+ navýšení o 30 mld. Kč v rámci REPowerEU

Alokace na ZT

80mld. Kč

Alokace na opatření přímo související se zelenou transformací

Více informací

planobnovycr.cz

Důraz na připravené projekty

Určitým omezením čerpání prostředků z Národního plánu obnovy je potřeba rychlosti. Plán obnovy totiž vznikl jako reakce na covid-19 a má po hospodářském útlumu nastartovat zpět růst a to udržitelnějším způsobem. Prostředky v Plánu obnovy musí být využity nejpozději do roku 2026, přitom zasmluvněny musí být často již do roku 2024. Proto mají vypsané výzvy často podmínku, která souvisí se stavem povolovacího procesu nebo připraveností projektu.

Hlavní oblasti podpory využitelné pro firmy v oblasti zelené transformace:​

2.3 Přechod na čistší zdroje energie

Alokace: 6,6 mld. Kč
Cíl: Další rozvoj fotovoltaických zdrojů a související náhrada fosilních zdrojů energie s cílem snížení emisní náročnosti hospodářství ČR a dále modernizace rozvodů tepelné energie s cílem snížení emisí znečišťujících látek, konkrétně zejména náhrady parních rozvodů tepla za teplovodní/horkovodní rozvody tepla vedoucí k úsporám energetických zdrojů.

Dostupné výzvy:

 

2.4  Čistá mobilita

Alokace: 4,8 mld. Kč
Cíl: Urychlit výstavbu dobíjecích a plnících stanic pro alternativní paliva a zvýšit penetraci vozidel na alternativní paliva. Vybudování infrastruktury dobíjecích a plnících stanic a pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel na alternativní paliva.

Podporované oblasti:

  • Budování infrastruktury pro veřejnou dopravu (Praha)
  • Budování neveřejné infrastruktury – dobíjecí body pro soukromé společnosti
  • Budování infrastruktury – dobíjecí stanice pro obytné budovy
  • Podpora nákupu vozidel – vozidla (elektrická, H2, e-cargokola) pro podnikatelské subjekty

Dostupné výzvy:

Skrze Národní rozvojovou banku:

Skip to content