Přehled nástrojů podpory

Jedním z nástrojů, jak může stát podporovat transformaci k nízkouhlíkové ekonomice a tedy plnění stanovených klimaticko-energetických cílů je cílená finanční podpora. Může jít o zvýhodněné úvěry, daňové úlevy, ale taktéž dotace.

Depositphotos_444119280_L

 

Národní plán obnovyNárodní plán obnovy

 

OP TAKOP TAK

 

Modernizační fondModernizační fond

 

OP DopravaOP Doprava

 

Národní rozvojová bankaNárodní rozvojová banka

V ČR nejčastěji využíváme dotace

Jedním z nástrojů, jak může stát podporovat transformaci k nízkouhlíkové ekonomice a tedy plnění stanovených klimaticko-energetických cílů je cílená finanční podpora. Může jít o zvýhodněné úvěry (nejčastěji skrze Národní rozvojovou banku), daňové úlevy, ale taktéž dotace.

V řadě dostupných programů podpory tak můžeme vidět podporované tematické oblasti jako “posun k nízkouhlíkovému hospodářství,” “zelená tranzice,” nebo jsou souvisejícím tématům dedikovány prakticky celé programy jako u Modernizačního fondu nebo Operačního programu Životní prostředí.

Mezi nejčastěji podporované oblasti spadající pod zelenou transformaci jsou:

  • využívání obnovitelných zdrojů energie (výstavba fotovoltaických elektráren, větrných elektráren, ale i bioplynových stanic nebo malých vodních elektráren)
  • zvyšování energetické účinnosti (modernizace výrobních procesů, zateplení budov, výměna oken, modernizace zdrojů vytápění a rozvodů, výměna osvětlení, využití odpadního tepla)
  • modernizace v oblasti energetické infrastruktury a velkých zdrojů energie (modernizace teplárenství, výstavba či obnova sítí) 

Podporovány jsou ale i rozvoj čisté mobility nebo cirkulární a digitální řešení.

Zjednodušená tabulka dostupné podpory pro firmy v oblasti zelené transformace

 NPOOP TAKModFond
Úspory energie 
Fotovoltaika
Větrné elektrárny 
Bioplyn 
Vodní elektrárny 
Vodíkové technologie 
Čistá mobilita
Teplarenství 
Akumulace 
Síťová infrastruktura 
Oběhové hospodářství, voda 

Přehledné vyhledávače podpor pro podniky připravilo i Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde lze vyhledávat podle více kategorií jako je velikost podniku, kraj nebo tematická oblast.

Zdroje finančních prostředků

Momentálně jsou dostupné prostředky z Národního plánu obnovy, evropských fondů (Operační programy), Modernizačního fondu, ale i z různých národních programů. 

Zdroj prostředků sice žadatele často nezajímá tolik jako tematická oblast, na kterou je možné prostředky získat, ale jedná se o faktor ovlivňující podmínky a použitelnost těchto prostředků. Jaké jsou?

  • Evropské fondy například rozlišují mezi kraji/regiony podle jejich ekonomické vyspělosti, proto je v operačních programech omezení pro žadatele z Prahy a máme 2 úrovně podpory podle vyspělosti kraje. Žadatelé ze strukturálně postižených regionů navíc mohou být ještě zvýhodněni. 
  • Různá je i doba využitelnosti fondů v období po roce 2021. Nejrychleji musí být prostředky využity v Plánu obnovy a to nejpozději do roku 2026, přitom zasmluvněny musí být často již do roku 2024. Díky tomu je u Plánu obnovy nyní největší tlak na jeho rychlé čerpání. Programové období evropských fondů pak trvá do roku 2027 a Modernizační fond je možné využít až do roku 2030.
  • Důležitým pravidlem je i tzv. nemožnost souběhu podpor, kdy na stejné opatření pro stejný typ žadatelů nesmí být současně poskytována podpora z více různých programů. Proto se například u některých výzev pro průmysl čekalo na vyčerpání a uzavření výzvy z Národního plánu obnovy a teprve potom mohla být spuštěna výzva z jiného programu.

Další pravidla vznikají pro jednotlivé výzvy. Svaz průmyslu a dopravy ČR je jako sociální partner zastoupen v řídících nebo poradních orgánech jednotlivých programů a může tak jejich podobu do jisté míry ovlivňovat.

Celkově je pro období 2021-2030 dostupných více než 1000 mld. Kč, které si mezi sebe rozdělí obce, kraje, ale i firmy a domácnosti.

Skip to content