Dostupná podpora pro rychlonabíjecí stanice i fotovoltaiku

Na konci února spustilo Ministerstvo dopravy příjem žádostí v několika výzvách zaměřených na rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva, bez kterých se neobejde dekarbonizace dopravy. 22. února byl spuštěn příjem žádostí ve dvou výzvách podporujících výstavbu vodíkových plnicích stanic. Výzva č. 16 je zaměřena na budování plnících stanic podél silnic TEN-T, výzva č. 24 potom v […]

SP ČR: Klimatický cíl pro rok 2040 nesmí poškozovat naši konkurenceschopnost

Dle Svazu průmyslu a dopravy ČR je navržený cíl nerealistický a nákladný. Na začátku února Evropská komise představila doporučení pro výši cíle snižování emisí pro rok 2040. Navržený scénář počítá s masivním nasazením zatím nepříliš nevyužívaných technologií jako zachytávání a ukládání uhlíku. Dle SP ČR je nutné, aby byly přehodnoceny dopady na jednotlivé země a […]

Průmysl chce svůj „Industrial Deal“ na roveň s Green Dealem

Evropské průmyslové svazy a firmy volají po tom, aby se zachování konkurenceschopnosti průmyslu věnovala stejná pozornost jako snižování emisí. 20. února se v Antverpách sešli zástupci 73 evropských firem a svazů se zástupci Evropské komise v čele s Ursulou von der Leyen. Cílem setkání bylo představit pohled na nutné změny a mandát pro příští Evropskou […]

SP ČR: Česko se musí rychleji a důkladněji chystat na nástup vodíkové ekonomiky

Česká republika se musí důsledněji a systematičtěji zaměřit na využití vodíku v průmyslu či dopravě. Jinak hrozí, že zejména firmy budou po roce 2030 platit vysoké pokuty za nedodržování evropských směrnic a budou mít také dražší emisní povolenky. Pokud navíc Česko podcení nástup vodíkové ekonomiky, může to mít v příštích letech dopad na růst HDP, zaměstnanost i […]

Nová technologie tepelného zpracování kolejnic a úspory energie v Třineckých železárnách

Firma: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A. S. Realizováno: 2024 Investice s maximálním využitím automatizace, snižování emisí CO2, úspory energií a první konkrétní kroky k udržitelné výrobě oceli charakterizují rok 2024 v Třineckých železárnách. Firma letos plánuje proinvestovat částku přesahující 1,5 miliardy korun. „Důležitým mezníkem v procesu transformace hutní prvovýroby bude dokončení veškeré dokumentace potřebné pro zahájení přípravných prací projektu dekarbonizace […]

Dosáhnout dekarbonizace nepůjde bez systémů zachytávání a ukládání emisí

Plnit cíle pro rok 2030, ale hlavně dekarbonizovat ekonomiku do roku 2050 se neobejde bez odstranění těch emisí CO2, které vznikají mj. chemickou reakcí v rámci procesu výroby. Zbavit se těchto emisí totiž často nepůjde jinak než jejich záchytem a odstraněním. Kolik takovýchto zbytkových emisí v roce 2050 bude, bude záležet na sektoru, technologickém pokroku, […]

Nový automatizovaný sklad pneumatik v Continental Barum

Firma: Continental Barum s. r. o. Realizováno: 2024 Společnost Continental Barum oficiálně otevřela svůj nový, plně automatizovaný sklad regálový sklad hotových výrobků. Jedná se o největší investiční realizaci poslední doby. Celé zařízení výrazně přispěje k optimalizaci logistických procesů, rychlejší dodávky zákazníkům a udržitelnějšímu provozu. Při projektování skladu s výškou 43 m byl kladen hlavní důraz […]

Evropská komise doporučuje pro rok 2040 cíl 90% snížení emisí

Evropská komise včera zveřejnila svá doporučení pro další klimatické cíle EU. Do roku 2040 by EU měla snížit emise skleníkových plynů o devadesát procent ve srovnání s rokem 1990. To je nad úrovní lineární trajektorie dané již schválenými cíli pro rok 2030 (-55 %) a faktické klimatické neutrality v roce 2050. Jedná se o úvodní […]

Cement se sníženou uhlíkovou stopou v Holcim Česko

Firma: Holcim (Česko), a.s. Realizováno: 2022 “Jednou z ambic společnosti Holcim Česko je dosáhnout více než 52 % objemů z prodejů tzv. zelených cementů a to už v roce 2027. Tento záměr je součástí komplexní Strategie 2027, která si klade za cíl snižovat uhlíkovou stopu, využívat více principy cirkulární ekonomiky jako např. zpracovávat stavební materiál […]

Co čeká chemický průmysl? Přidali jsme sekci webu

V sekci Dekarbonizace v různých odvětvích jsme zprovoznili podstránku věnující se dekarbonizaci v chemickém průmyslu. Vzhledem k tomu, že jako prvek je uhlík (carbon) základním stavebním kamenem většiny chemických látek a materiálů, není „dekarbonizace“ pro chemický průmysl řešením v doslovném slova smyslu. Spíše než o dekarbonizaci tak zástupci chemického průmyslu raději hovoří o „defosilizaci“. Jejich […]

Skip to content