Vyhlášeny výzvy na podporu dobíjecí infrastruktury

Ministerstvo dopravy vyhlásilo dne 15. ledna 2024 dvě výzvy v rámci Operačního Programu Doprava, které jsou určeny na podporu infrastruktury pro alternativní paliva. Dvě výzvy podporují výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily.

  • Výzva č. 12 na podporu rozvoje infrastruktury běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích má alokaci ve výši 0,7 mld. Kč. Žadatelé mohou žádat o podporu na dobíjecí stanice s jedním nebo více dobíjecími body s výkonem do 22 kW (na dobíjecí bod) a obdržet podporu s intenzitou až 80 % ze způsobilých výdajů projektu.
    • Minimální rozsah jednoho způsobilého projektu: 40 AC/DC běžných dobíjecích bodů.
  • Výzva č. 13 na podporu rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla – prioritní oblasti má alokaci ve výši 0,5 mld. Kč. Žadatelé mohou obdržet podporu na rychlodobíjecí stanice s výkonem 50 kW a více, s intenzitou až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.
    • Minimální rozsah jednoho způsobilého projektu je 6 DC dobíjecích stanic (rychlodobíjecích stanic nebo ultrarychlých dobíjecích stanic či jejich kombinací).
    • Vybudování v rámci prioritní oblasti na síti TEN-T nebo v oblastech dle vymezení uvedeného ve Specifických podmínkách programu.
Výzvy mají pomoci ČR naplnit cíle z Nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFIR) a přispět k dekarbonizaci dopravy.

Obě vyhlášené výzvy jsou soutěžní a kolové a budou pro žadatele otevřeny do 15. 04. 2024

Žádosti o podporu budou zpřístupněny od 22. 01. 2024 a od 29. 01. 2024 bude možné zahájit jejich předkládání. Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena v textu jednotlivých výzev a dále v související zveřejněné dokumentaci výzev. Více informací naleznete na stránkách OP Doprava zde.

Sdílet článek:

Skip to content