Průmysl chce svůj „Industrial Deal“ na roveň s Green Dealem

Evropské průmyslové svazy a firmy volají po tom, aby se zachování konkurenceschopnosti průmyslu věnovala stejná pozornost jako snižování emisí.

20. února se v Antverpách sešli zástupci 73 evropských firem a svazů se zástupci Evropské komise v čele s Ursulou von der Leyen. Cílem setkání bylo představit pohled na nutné změny a mandát pro příští Evropskou komisi, která vzejde po volbách do Evropského parlamentu v červnu letošního roku.

Signatáři deklarace chtějí vedle Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) i Evropskou průmyslovou dohodu (Industrial Deal) a to na stejné úrovni důležitosti. První legislativní návrh z pera nové Komise by měl být souhrnný návrh na změnu či korekci ke všem příslušným stávajícím právním předpisům EU, kdy by měly být odstraněny veškeré regulační nesoulady, protichůdné cíle, zbytečně složité právní předpisy a nadměrné požadavky na reporting. Další evropské cíle (včetně cíle pro rok 2040) by pak podle průmyslu měly zůstat na obecnější úrovni a měly by nechat více volnosti v implementaci. To by mohlo znamenat například pro rok 2040 zachování pouze cíle na úrovni snižování emisí bez dílčích cílů a podcílů na obnovitelné zdroje, úspory energie atp. 

Průmyslníci nerozporují dekarbonizaci jako takovou, ale upozorňují na to, že zavádění často nových technologií a změn v rámci celých dodavatelských řetězců, může znamenat oslabení konkurenceschopnosti evropského průmyslu a proto by podpoře zavádění těchto technologií a rozvoji poptávky po nich mělo být věnováno stejné pozornosti jako snižování emisí. A to i na úrovni rámců finanční podpory této transformace (např. evropské fondy) a pravidel veřejné podpory. To nicméně může být problematické pro menší státy jako Česká republika, které si nemohou dovolit tak štědrou podporu svým firmám, jako silnější ekonomiky.

Transformace k bezuhlíkové ekonomice si vyžádá masivní elektrifikaci a s tím i potřebu nových zdrojů elektřiny a investice do energetických sítí. Důraz by měl být kladen na obnovitelné zdroje a nízkoemisní zdroje jako jadernou energetiku. Zástupci průmyslu volají po masivním rozvoji těchto technologií tak, aby byl energie dostatek a za přijatelnou cenu. O současných cenách energie tvrdí, že je příliš vysoká a to nejen kvůli tržním vlivům, ale i kvůli regulaci.

Samotná Ursula von der Leyen již při představování návrhu cíle pro rok 2040 řekla, že ze Zelené dohody se musí stát Dohoda dekarbonizace průmyslu (industrial decarbonisation deal). Později oznámila svůj záměr obhajovat pozici šéfky Evropské komise((https://www.theguardian.com/world/2024/feb/19/ursula-von-der-leyen-to-seek-second-term-as-head-of-european-commission)).

Sdílet článek:

Skip to content