Odchod od fosilních paliv v závěrečném textu klimatické konference COP28

Závěrečné prohlášení letošní klimatické konference OSN ve Spojených arabských emirátech obsahuje poprvé v historii zmínku o potřebě odchodu od využívání fosilních paliv. Schválená rezoluce uznává různé výchozí pozice pro jednotlivé státy a tedy různé přístupy ke snižování emisí.

Článek 28 počítá s výrazným zrychlením zavádění obnovitelných zdrojů energie. Do roku 2030 by se jejich kapacita měla globálně ztrojnásobit. Do stejného data by pak mělo dojít ke zdvojnásobení současných snah o zvyšování energetické efektivity. Počítá se také s výrazným snížením emisí v sektoru silniční dopravy, který má být zajištěn rapidním rozvojem nízkoemisních a bezemisních dopravních prostředků a infrastruktury. Poprvé je zde také zmíněn postupný odchod od fosilních paliv („transitioning away from fossil fuels in energy systems“) s tím, že kritická pro dosažení cílů nulových emisí  („net zero“) v roce 2050 bude právě tato dekáda (do roku 2030). Jako nízkoemisní a bezemisní technologie jsou uvedeny obnovitelné zdroje, jaderná energetika, zachytávání uhlíku (zvláště v „hard-to-abate“ sektorech((Např. ocelářství, chemický průmysl nebo výroba cementu))) a nízkoemisní vodík.

Výsledný text dále hovoří také o potřebě zbavovat se dotací pro fosilní paliva a nutnosti řešit emise dalších skleníkových plynů včetně např. metanu.

Dohodu se nicméně nepodařilo nalézt nad nějakým jasným termínem odchodu od fosilních paliv dřívějším než v roce 2050, což chtěly některé ambicióznější státy. To je v kontrastu s, na mezinárodní poměry relativně ostrým jazykem, který „s varováním a vážným znepokojením“ („with alarm and serious concern“) hodnotí dosavadní snahy smluvních stran Mezivládního panelu pro změnu klimatu. Články 15 a 16 a 17 jasně říkají, že stávající snahy v mitigaci i adaptaci na změnu klimatu jsou nedostatečné a že spolu s dalšími odklady a oteplením porostou škody i náklady.((Volně dle: <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17_adv.pdf>))

Na to si před závěrečným hlasováním stěžovaly chudší státy. Svou nespokojenost vyjádřila i Aliance malých ostrovních států, podle které je text nekonkrétní a je v něm možné nalézt mnoho skulin, které mohou bránit potřebné změně současného směru.

Klimatická konference tedy nepřinesla revoluční a ambiciózní výsledek, ale opět jde o určitý posun. Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR a evropský průmysl obecně je z hlediska zachování konkurenceschopnosti důležité, aby závazky v oblasti snižování emisí přijalo co nejvíce států a hlavně, aby byly tyto závazky naplňovány.

Sdílet článek:

Skip to content