Národní rozvojová banka začala 18. března přijímat žádosti v programu Záruka Elektromobilita

Národní rozvojová banka (NRB) spustila dlouho očekávaný záruční program Elektromobilita, který pomůže s obnovou a modernizací vozového parku firmám a podnikatelům, kteří plánují nakoupit vozidla na elektrický či vodíkový pohon nebo dobíjecí stanice.

Žádost v rámci programu Záruka Elektromobilita mohou podat živnostníci, podnikatelé, ale i malé, střední a velké firmy. Cílem programu je podpořit nákup vozidel na alternativní paliva a výstavbu dobíjecích stanic. „Národní rozvojová banka bude vystavovat záruky k úvěrům, které poskytnou spolupracující partneři – tedy komerční banky či leasingové společnosti. Tento mechanismus používáme i v jiných programech v našem portfoliu,“ vysvětluje Pavel Křivonožka, člen představenstva NRB.

Program je otevřený do konce září 2025 a NRB si na něj připravila téměř 2 mld. korun. Podrobnosti naleznete zde.

 

Níže některé z důležitých podmínek:

Podporované aktivity:

– podpora nákupu automobilů na elektřinu (BEV) a vodík (FCEV)

– kategorie silničních vozidel: M1 (osobní), N1 a N2 do 4,25t (nákladní)

– pořízení a výstavba (neveřejných) dobíjecích stanic pro podnikatele

Podporované subjekty:

– malé, střední a velké podniky

– vyloučené jsou podniky územně samosprávných celků, pro které jsou určeny jiné výzvy

Omezení podpory:

– cena vozidla M1 max. do 1,5 mil. Kč

– nelze podpořit hybridní modely (HEV, PHEV)

– nelze podpořit vozy pro podniky v zemědělské prvovýrobě (CZ-NACE A 01, A 02, A 03), ve výrobě zbraní a střeliva (CZ-NACE 25.4), v oblasti činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří (CZ-NACE 92) a v oblasti činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů (CZ-NACE 94)

– nelze podpořit vozy pro silniční nákladní dopravu poskytovanou podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu

– vozy nesmí být součástí výzkumných a vývojových projektů

– dobíjecí stanice musí být součástí projektu na pořízení vozidla

Termín pro podávání žádostí:

– do 30. září 2025

Režim podpory:

– de minimis

Forma podpory:

– bankovní záruka za komerční úvěr a finanční příspěvek prostřednictvím NRB

– NRB poskytne záruku financujícím subjektům, s níž si vůz a dobíjecí stanici

podnikatel pořídí

– záruku lze poskytnout až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru

Výše podpory:

– u osobních elektromobilů M1 max. 200 tis. Kč

– u nákladních elektromobilů N1 max. 250 tis. Kč

– u nákladních elektromobilů N2 či vodíkových vozů (M1, N1, N2) max. 300 tis. Kč

– max. 50 tis. Kč na dobíjecí stanice AC

– max. 100 tis. Kč na dobíjecí stanice DC s výkonem do 40 kW

– max. 150 tis. Kč na dobíjecí stanice DC s výkonem nad 40 kW

Zaručovaný úvěr:

– M1 elektro – od 300 tis. Kč do 1,5 mil. Kč

– N1 elektro – od  300 tis. Kč do 2 mil. Kč

– N2 do 4,25 t a FVEC – od 300 tis. Kč až do 2,5 mil. Kč

– max. 50 tis. Kč na dobíjecí stanice AC

– max. 100 tis. Kč na dobíjecí stanice DC s výkonem do 40 kW

– max. 150 tis. Kč na dobíjecí stanice DC s výkonem nad 40 kW

Sdílet článek:

Skip to content