Evropským parlamentem tento týden prošla řada zelené legislativy

S blížícími se volbami do Evropského parlamentu, po kterých vzejde nejen parlament v novém složení, ale i Evropská komise, finišují legislativní práce na řadě návrhů souvisejících se zelenou transformací evropské ekonomiky.

Net-Zero Industry Act

Ve čtvrtek 25. dubna europoslanci potvrdili dohodu nad nařízením o průmyslu pro nulové čisté emise (Net-Zero Industry Act, NZIA). Nařízení si klade za cíl zjednodušit výstavbu a financování technologiím důležitým pro přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. Oproti původnímu návrhu je seznam technologií výrazně delší a zahrnuje jak obnovitelné zdroje, tak jadernou energetiku, ale i energetické sítě a zahrnuje nejen jejich samotnou výstavbu, ale např. i výstavbu továren pro jejich komponenty. Zjednodušení výstavby by mělo být zajištěno i díky stanovení maximálních lhůt pro povolovací procesy (9-18 měsíců v závislosti na typu projektu). Bohužel se do těchto lhůt nepočítá vyřízení procesu vyhodnocení dopadů na životní prostředí (EIA).

Pokud investoři budou chtít výhody plynoucí z NZIA, musí požádat příslušnou národní autoritu o udělení statusu Net-zero strategického projektu a musí splnit požadavky nařízení – tzn. přispívat ke klimatickým cílům, vyrábět komponenty takových technologií nebo navyšovat výrobní kapacitu EU ve strategických oblastech atp. Pokud bude status projektu schválen, může skrze evropskou platformu získat lepší možnosti financování a poradenství atp.

NZIA taktéž stanovuje celoevropský cíl pro záchyt emisí CO2 pro rok 2030 na úrovni 50 Mt ročně, na kterém se musí podílet společnosti, které těží ropu a zemní plyn.

Již v březnu byl dokončen legislativní proces u souvisejícího Evropského aktu o kritických surovinách (CRMA).

Cirkulární legislativa – obaly, ekodesign a právo na opravu

Evropský parlament zvládl schválit taktéž některé z částí cirkulárního balíčku jako nařízení o obalech a nařízení o ekodesignu

Ve středu schválené nařízení o obalech a obalových materiálech (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) přináší mj. cíle snížení množství obalů (5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2040). Proto např. stanovuje maximální poměr prázdného prostoru na 50 % u skupinových a přepravních obalů a u obalů pro zboží prodávané online. Výrobci a dovozci budou rovněž muset minimalizovat hmotnost a objem obalů.

Od 1. ledna 2030 budou taktéž zakázány některé druhy plastových obalů na jedno použití jako obaly na nezpracované čerstvé ovoce a zeleninu, na potraviny a nápoje plněné a konzumované v kavárnách a restauracích, na jednotlivé porce (např. koření, omáčky, smetana do kávy nebo cukr) či miniaturní obaly na toaletní potřeby.

Ve středu evropský parlament schválil taktéž legislativu související s vlastnostmi prodávaného zboží.

Směrnice o společných pravidlech na podporu oprav zboží zavádí právo na opravu zboží. Výrobci tak musí i po uplynutí záruční doby výrobek opravit za přiměřenou cenu a v přiměřeném čase. Musí taktéž zajistit dostupnost náhradních dílů a informací k opravě.

Schválena byla taktéž revize nařízení o ekodesignu výrobků. Vedle energetické účinnosti výrobků (energetické štítky) přináší nově nařízení o ekodesignu pro udržitelné produkty (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) požadavky na trvanlivost, opětovnou použitelnost nebo opravitelnost, ale i požadavky na recyklovaný obsah, repasování a recyklaci, jakož i požadavky na uhlíkovou a environmentální stopu a včetně požadavků na informace – např. skrze digitální pas výrobku. Právě náročnost získání všech dat pro splnění nových požadavků považuje Svaz průmyslu a dopravy za výzvu – blíže zde.

Sdílet článek:

Skip to content