ETS emise v Česku meziročně poklesly o více než 18 %

Evropská komise tento týden zveřejnila data ověřených emisí ze systému ETS za rok 2023. V Česku meziročně klesly emise ETS o více než 10,5 Mt CO2eq. Z 57,3 Mt v roce 2022 na 46,7 Mt v roce 2023, tj. o více než 18 %. Za celou EU byl pokles o 15,5 %. Byť jde o předběžná data, sama Evropská komise k nim vydala tiskovou zprávu, že emise v EU meziročně zaznamenaly největší pokles od vzniku systému v roce 2005.

Faktory, které způsobily pokles, se liší dle sektoru. Pokles v sektoru energetiky byl způsoben nižší výrobou i spotřebou elektřiny1, ale i tepla. Jak informovalo Teplárenské sdružení ČR tento týden, byla právě končící topná sezóna nejteplejší za více než 60 let. V oblasti průmyslu ale za poklesem emisí ETS stojí mj. i útlum výroby v ostravské huti Liberty a navázané výroby tepla ve společnosti TAMEH.

V celé EU mají emise v sektoru ETS do roku 2030 klesnout o 62 % oproti roku 2005. Na základě zveřejněných dat se subjektům v ETS v ČR zatím podařilo snížit emise o 43,3 %. Celé EU potom o přibližně 47 %. 

Systém obchodování s emisními povolenkami EU-ETS je hlavním nástrojem EU pro snižování emisí. Subjekty v tomto systému jsou zodpovědné za asi polovinu všech emisí v ČR.

  1. Dle ERÚ se v ČR v 2023 meziročně vyrobilo o 9,9 % méně elektřiny. <https://eru.gov.cz/cesi-loni-pokracovali-v-setreni-elektrinou-spotreba-se-snizila-o-41> []

Sdílet článek:

Skip to content