Dotace na úspory energie v OP TAK znovu dostupné

Dnes 10. května byla po 9 měsících vyhlášena aktualizovaná výzva na úspory energie v průmyslu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzva s pořadovým číslem II má alokaci 5 mld. Kč a příjem žádostí bude otevřen od 25. května 2024 do 31. října 2025. Podmínky a bližší informace zde.

O předchozí výzvu, která běžela od září 2022 do srpna 2023, kdy byla předčasně ukončena, byl velký zájem. Sešlo se 855 žádostí za 4,9 mld. Kč. K dnešnímu dni bylo rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno 707 žadatelům a výše přiznané podpory přesahuje 4 mld. Kč.1 Minulá výzva byla předčasně ukončena z důvodu aktualizace obecného nařízení o blokových výjimkách (tzv. GBER), které začalo v celé EU platit od 1. 1. 2024 a po tomto datu znemožňovalo poskytování podpory za starých podmínek.

Nástroje jako dotační program OP TAK nebo obdobné výzvy z Národní rozvojové banky či Modernizačního fondu mají Česku pomoci plnit cíle v úsporách energie. Do roku 2030 má Česko indikativně snížit spotřebu asi o 17 % oproti roku 2022 a za celé období 2021-2030 vykázat nové úspory ve výši 669 PJ.

  1. https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2024/05/statistika-op-tak–06.05.2024.pdf []

Sdílet článek:

Skip to content