Dostupná podpora pro rychlonabíjecí stanice i fotovoltaiku

Na konci února spustilo Ministerstvo dopravy příjem žádostí v několika výzvách zaměřených na rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva, bez kterých se neobejde dekarbonizace dopravy.

  • 22. února byl spuštěn příjem žádostí ve dvou výzvách podporujících výstavbu vodíkových plnicích stanic. Výzva č. 16 je zaměřena na budování plnících stanic podél silnic TEN-T, výzva č. 24 potom v městských uzlech. V březnu má být dle harmonogramu vypsána výzva č. 25 pro ostatní místa.
  • 29. února byla vyhlášena výzva č. 14 na rychlodobíjecí stanice pro nákladní vozidla s alokací 1 mld. Kč. Příjem žádostí bude umožněn od 7. 3. 2024. Už v lednu pak byl spuštěn příjem žádostí na podporu budování dobíjecích stanic pro osobní vozidla a to jak těch běžných (výzva č. 12), tak těch rychlonabíjecích (výzva č. 13).

Na Ministerstvu životního prostředí, resp. Státním fondu životního prostředí potom koncem února proběhl monitorovací výbor Modernizačního fondu. Na něm byl schválen mj. plán výzev pro letošní rok. Pro některé výzvy je pouze orientační, neboť se stále čeká na notifikaci od Evropské komise resp. schválení investičním výborem Evropské investiční banky.

Od začátku března lze žádat o podporu v podprogramu RES+ na výstavbu fotovoltaiky v podnikatelském i veřejném sektoru.

  • výzva č. 1/2024 je určena podnikatelským subjektům a podporuje instalace nových fotovoltaických elektráren na již existujícím odběrném místě s výkonem 50 kW až 5 MW primárně pro vlastní spotřebu. Alokace výzvy je 3 mld. Kč.
  • pro obce a další veřejné subjekty se otevřely i výzvy č. 3/2024 a č. 4/2024 podporující komunální energetiku, resp. střešní fotovoltaiku na veřejných budovách s alokací dohromady 2 mld. Kč.
Skip to content