Členské státy se dohodly na doporučení pokračovat v dobrovolných úsporách plynu

Ministři pro energetiku členských států EU se 4. března dohodli na pokračování úsilí o snížení své spotřeby plynu alespoň o 15 % ve srovnání se svou průměrnou spotřebou za posledních 5 let.

Jedná se o opětovné prodloužení platnosti nařízení o snížení poptávky po plynu ze srpna 2022, kterým se členské státy v reakci na ruskou agresi na Ukrajině zavázaly snižovat svou spotřebu zemního plynu a tím i závislost na dodávkách plynu z Ruské federace. Dobrovolná opatření na snižování spotřeby měla za cíl též uklidnit situaci na energetických trzích, kdy v reakci na zvýšené ceny plynu vzrostly i ceny elektřiny. 

Platnost nařízení byla o rok prodloužena už jednou a to v březnu 2023. Nyní bylo prodlouženo o další rok do dubna 2025.

Budou zachovány taktéž stávající opatření v rámci nařízení o snižování poptávky, jako je monitorování a podávání zpráv o snižování poptávky po plynu podle odvětví a informování Komise v případě mimořádností či nových opatření.

Obecně se členským státům dařilo tento dobrovolný závazek plnit – členské státy snížily poptávku o 18 %1

Snižovat spotřebu plynu se daří i České republice

Dle tiskové zprávy Energetického regulačního úřadu z konce února byla v roce 2023 spotřeba nejnižší za posledních 30 let. Spotřebováno bylo celkem 6,76 mld. m3 plynu, což bylo meziročně o více než 10 % méně.

K úsporám došlo ve všech kategoriích odběru – od velkých podniků (-9,6 %) až po domácnosti (-11,6 %).

Oproti průměru za roky 2017 až 2022 byla celková spotřeba plynu v ČR v roce 2023 nižší o 20 %.

  1. https://energy.ec.europa.eu/document/download/f8f6f926-0941-4ba0-ae71-0e8cfd47434f_en?filename=COM_2024_88_1_EN_ACT_part1_v6.pdf []

Sdílet článek:

Skip to content