Modelování dekarbonizace české ekonomiky: Scénáře pro NKEP a jak dále?

Výsledky modelování scénářů, které bylo provedeno v rámci projektu SEEPIA jako odborný podklad pro přípravu aktualizace Vnitrostátního plánu v oblasti klimatu a energetiky ČR (NKEP).

Přednášející: Lukáš Rečka, Vojtěch Máca, Milan Ščasný – SEEPIA

Moderuje: Milan Ščasný

Datum: 8. ledna 2024, 15:30-17:45

Místo: Kampus Hybernská, Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město

Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik Vás srdečně zve na seminář.

 Anotace:

Plnění cílů EU v oblasti klimatu, energetiky a dopravy přináší řadu otázek a výzev. Jednou z klíčových otázek je, jakou cestou se má vydat Česká republika, aby dosáhla cílů snížení emisí skleníkových plynů, nárůstu podílu obnovitelných zdrojů a úspor energie. Volba cesty k cíli však závisí od řady předpokladů o vývoji ekonomiky a společnosti, které jsou ze své podstaty nejisté nebo dokonce neznámé.

Cílem semináře je prezentovat přístup, který definoval vnější podmínky scénářů NKEP v ČR, způsob modelování dopadů a predikování vývoje energetiky a ekonomiky, včetně výsledků analýzy dopadů a predikcí. Zaměřujeme se na výsledky modelování scénářů, které bylo provedené v rámci projektu SEEPIA jako odborný podklad pro přípravu aktualizace Vnitrostátního plánu v oblasti klimatu a energetiky ČR (NKEP). Prezentované modelování využívá sadu nástrojů: makro-ekonometrický model E3ME, mikro-simulační model DASMOD a optimalizační model TIMES-CZ, jehož klíčové vstupní parametry byly validovány ve spolupráci s ČEPS a.s. modelem PLEXOS.

Na semináři představíme náš modelovací přístup, zaměříme se na jeho přednosti a omezení a vysvětlíme, jak lze výsledky interpretovat a případně používat v politické praxi. Řada z Vás se s výsledky našeho modelování během posledního roku setkala, avšak nemusela mít dostatek času na hlubší diskusi klíčových faktorů, na kterých toto modelování stojí. Seminář poskytne prostor pro tuto diskusi. Závěrem budeme diskutovat, jak dále pokračovat v modelování dopadů regulací a predikcí, například pro připravované aktualizace Státní energetické politikyPlánu ochrany klimatu nebo Národního plánu čisté mobility.

 

Seminář je veřejný a účast bezplatná.

Prosíme, potvrďte svou účast nejpozději 21. prosince 2023 zde.

Bližší informace: https://seepia.cz/novinka/modelovani-dekarbonizace-ceske-ekonomiky-scenare-pro-nkep-a-jak-dale/

Sdílet článek:

Kalendář akcí

Skip to content