Energetická náročnost budov a úspory energie

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

konaný 13. května 2024 od 08:30 hodin pod záštitou místopředsedů Hospodářského výboru Ing. Antonína Tesaříka a Ing. Patrika Nachera

ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky a Šancí pro budovy.

Energetická náročnost budov a úspory energie
Nová evropská legislativa z českého pohledu

Zveme vás na odborný seminář, který se bude zabývat nově přijatými směrnicemi EU, které se týkají energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) a energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive, EED) a jejich dopady na českou ekonomiku a domácnosti.

Nová směrnice o energetické účinnosti přináší pro ČR cíl snížit konečnou spotřebu energie asi o 15 % do roku 2030 oproti dnešku. Směrnice dále počítá s povinným ročním dosahováním nových úspor na úrovni 8-20 PJ. Jeden z klíčových sektorů pro snižování spotřeby energie budou budovy, kde se spotřebuje 40 % energie a vyprodukuje přes třetinu všech emisí skleníkových plynů. Dekarbonizaci budov do roku 2050 mají pomoci nástroje jako minimální energetické standardy pro veřejné budovy, dílčí cíle snížení spotřeby v rezidenčních budovách či zacílení pomoci na zranitelné zákazníky a nájemníky. Důležitou součástí obou směrnic je finanční podpora samotné realizace úspor nebo technické pomoci.

Termín konání diskusního semináře: 13. května 2024 od 8:30 hodin

Kde: Poslanecká sněmovna, sál E 48 (Konírna), budova Malostranské náměstí 7/19, Praha 1

Svou účast potvrďte pomocí tohoto formuláře. Vzhledem k omezené kapacitě místnosti je účast možná až po potvrzení a v případě nutnosti bude omezena na 1 osobu za společnost. Pro vstup do budovy PSP ČR je nutné mít sebou občanský průkaz.

 

Předběžný program semináře:

 

8:30 – 9:00 Registrace účastníků

 

9:00 – 9:20 Úvodní slovo

Antonín Tesařík, poslanec, místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Patrik Nacher, poslanec, místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Daniel Urban, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR

Marta Gellová, ředitelka aliance Šance pro budovy

 

9:20 – 9:40 Energetické úspory a jejich význam pro českou ekonomiku

Petr Holub, Ministerstvo životního prostředí ČR

René Neděla, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 

9:40 – 11:00 Diskuse ke směrnici o energetické náročnosti budov

Co bude důležité pro tvůrce politik a stakeholdery během dvouleté transpoziční lhůty a později? Jak může směrnice pomoci bytové politice, stavebnímu průmyslu i českým domácnostem? A je stavebnictví kapacitně připravené to zvládnout?

Moderuje: Ondřej Šrámek, prezident, Asociace výrobců minerální izolace

Stefan Moser, vedoucí oddělení energetické účinnosti budov a produktů, DG ENER, Evropská komise – keynote speech

Petr Vogel, energetický konzultant, EkoWATT

Martin Hájek, ředitel, Teplárenské sdružení ČR

Nathalie Marková, vedoucí oddělení hospodaření s energií, MPO ČR

Tomáš Trubačík, manažer pro Green Deal, Svaz průmyslu a dopravy ČR

11:00 – 11:30 Coffee break

 

11:30 – 12:45 Diskuse ke směrnici o energetické účinnosti

Jaké změny přinesla revize směrnice? Jak chceme splnit cíle úspor? Jak si představit v praxi princip „energy efficiency first“? Existuje nějaký „guidance“ Komise? Jaké jsou plány české státní správy?

 

Moderuje: Zuzana Sádlová, manažerka pro energetiku, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Radoš Horáček, DG ENER, Evropská komise TBC

Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ ESCO

Ján Čiampor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, MPO ČR

Maggie Škabraha Dokupilová, ředitelka odboru financování dekarbonizace ekonomiky, Ministerstvo životního prostředí ČR

Jakub Maščuch, Zástupce vedoucího výzkumného oddělení Energetické systémy budov a vedoucí výzkumného týmu LORCA, ČVUT UCEEB

 

12:45 – 13:00 Závěr konference

Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a zástupce generálního ředitele, SP ČR

Marta Gellová, ředitelka aliance Šance pro budovy

Sdílet článek:

Kalendář akcí

Skip to content