Zelená transformace

Vše, co potřebujete vědět o cestě k udržitelnější ekonomice

Na co se musí Česká republika a průmysl připravit?

Za zelenou transformaci lze označit širší společenskou změnu, která vytváří poptávku po environmentálně šetrných produktech, službách a technologiích, která má zajistit i budoucím generacím vysokou kvalitu života při racionálním využití dostupných zdrojů. V užším pojetí jde o označení přechodu k nízkouhlíkové ekonomice v souvislosti s klimatickou změnou.

V našem evropském prostředí tento proces rámuje tzv. Zelená dohoda pro Evropu (EU Green Deal). I bez tohoto politicko regulatorního zastřešení se ale tématu věnuje řada firem, pro které je to součást jejich společenské odpovědnosti nebo obchodní strategie.

Patříme mezi nejprůmyslovější země EU

Sektor průmyslu má u nás výrazný podíl na hrubé přidané hodnotě, která vzniká v českém hospodářství. Je zde taktéž zaměstnáno nejvíce lidí. I v porovnání s ostatními členskými státy EU jde o vysoká čísla, která jsou výrazně nad evropským průměrem. Dopady regulací, které souvisí s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku, tak u nás mohou mít výraznější dopad než jinde.

Na těchto stránkách je vysvětlena základní terminologie související se zelenou transformací, která českou ekonomiku čeká. Do kontextu jsou zde zasazeny cíle, které si Česká republika vytyčila v oblasti energetiky a klimatu, a je zde popsána základní legislativa, ze které tyto cíle vychází. V neposlední řadě si klademe za cíl ukázat i řadu příkladů dobré praxe z prostředí firem a jejich aktivit, které přispívají ke snižování emisí. 

Kalendář akcí

Kde můžeme začít

V oblasti energetiky a klimatu je plno oblastí, kde mohou firmy začít prakticky hned stejně jako každý člověk u sebe doma. Vždy je však dobré si vytyčit jasné cíle, aby jednotlivé kroky zapadaly do komplexní strategie.

Skip to content